PeeMDe Global Cassovar
Činnosť
Kontakty

Referencie > Cassovar Business Center I a II

CBC I,II je súčasťou polyfunkčného komplexu CASSOVAR v Starom Meste Košíc. Objekt pozostáva z dvoch administratívnych budov 6-podlažnou CBC I a 8-podlažnou CBC II navzájom spojených dvojpodlažnou retailovou časťou a dvomi podzemnými poschodiami pre 450 parkovacích miest. Celkové výmery predstavujú : administratíva CBC I 15.100 m2, CBC II – 15.600 m2, retailová čast - 11 187 m2 a podzemné parkoviská - 11 155 m2. Komplex je vzdialený od historického jadra Košíc 3 minúty peši a dopravne je priamo napojený na hlavné mestské okruhy a MHD. Kolaudácie CBC I je naplánovaná na 12/2009 a CBCII na 6/2011.

Podrobnejšie informácie o projekte: www.cassovar.sk, peemde@peemde.sk

Činnosť PeeMDe Global a.s.

 • Spracovanie urbanisticko- architektonickej koncepcie areálu CASSOVAR
 • Technická a ekonomická analýza investičného zámeru
 • Dokumentácia pre sanáciu pôvodného objektu
 • Enviromentálna dokumentácia – E.I.A.
 • Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt
 • Schvaľovací proces pre územné a stavebné povolenie
 • Autorský dozor
 • Kompletný projekt manažment
  • Vedenie projektu a výstavby
  • Technický a obchodný dozor
  • Supervizoring
 • Reklamná a marketingová činnosť
 • Realitná činnosť - predaj bytov
 • Spracovanie užívateľských projektov
 • Dodávka vybratých interiérov na kľúč
Kontakty
PeeMDe GLOBAL Email Kontakty