PeeMDe Global Cassovar
Činnosť
Kontakty

História

Spoločnosť bola založená v marci 2006 ako dcérska spoločnosť skupiny GLOBAL GROUP. V Košickom ateliéri sme začínali ako trojčlenný tím ľudí, dnes u nás pracuje viac ako 20 ľudí a pripravujeme nové sídlo spoločnosti pre výrazný nárast počtu ďalších odborníkov. Naše dlhoročné skúsenosti v projektovej, inžinierskej, stavebnej a developerskej činnosti, ako aj znalosť slovenského investičného prostredia a realitného trhu siahajú až do osemdesiatych rokov. Mnohí z našich partnerov a spolupracovníkov spoločnosti boli členmi úspešných tímov a ateliérov, pracovali na významných pozíciách a podieľali sa svojimi nápadmi a odbornosťou na viacerých známych projektoch. Personálne prepojenie na rôznych úrovniach so spoločnosťami skupiny GLOBAL GROUP nám poskytli aktívnu možnosť profesionálne pôsobiť aj v oblasti prípravy a podpory investičných zámerov. Všetky tieto skutočnosti nás zaväzujú k svedomitej práci, efektívnemu riešeniu a termínovej disciplíne. Zameriavame sa na výsledok, ktorý ako veríme, je tou najlepšou vizitkou a referenciou našej spoločnosti.

Filozofia

Veríme, že medzi hlavné prednosti našej spoločnosti patrí schopnosť zabezpečiť všetky potrebné služby priamym výkonom vlastných realizačných tímov. Spracovanie investičného zámeru „pod jednou strechou“ šetrí čas, peniaze a námahu, ale predovšetkým vedie ku komplexným a optimálnym riešeniam. Priebeh spracovania je vždy vnímaný ako kontinuálny proces, ktorého výsledok je vďaka tomu neporušený a jednotlivé zložky maximálne komunikujú medzi sebou a okolím až kým projekty neopustia našu kanceláriu. Ponúkame preto skutočne kompletný servis v oblasti inicializácie, prípravy a rozvoja investičných zámerov.

Medzi naše silné stránky patrí:

  • efektívne zhodnotenie investičného zámeru
  • dlhoročné poznanie prostredia a trhu na ktorom pôsobíme
  • skúsený tím ľudí s bohatými odbornými a lokálnymi skúsenosťami
  • citlivý prístup k životnému prostrediu
  • moderné postupy a inovatívne nápady
  • zodpovednosť a profesionálna starostlivosť
  • termínová disciplína

Lokalizácia

Zameriavame sa na prostredie mesta Košíc, regiónu košického a prešovského kraja. Skladba a profesionálne zastúpenie našich ľudí bolo a je dlhodobo viazané na tento región a preto sú odborné znalosti podporené aj nezanedbateľnými znalosťami miestnych pomerov, mentality a osobných vzťahov. Technické, profesionálne a kapacitné vybavenie nám samozrejme umožňujú poskytovanie služieb pre klientov aj v akejkoľvek inej lokalite. V duchu filozofie našej spoločnosti však každú takúto požiadavku zodpovedne a profesionálne zvažujeme aj z hľadiska reálnych možností poskytnúť služby na rovnako vysokej úrovni, aká je charakteristická pre naše aktivity v známom regióne.

Kontakty
PeeMDe GLOBAL Email Kontakty