PeeMDe Global Cassovar
Činnosť
Kontakty

Referencie > Bauerneblov dom

Bauerneblov dom je pôvodný historický objekt a zároveň je súčasťou novopostaveného moderného komplexu CASSOVAR v Starom Meste Košíc. Objekt BD je koncipovaný pre variabilné využitie a zahŕňa tak v sebe luxus individuálneho objektu, kde môžu jeho užívatelia nerušene pracovať, oddychovať alebo bývať. Objekt pozostáva z 5 nadzemných a 1 podzemného poschodia. Súčasťou je aj wellnes, viacúčelová miestnosť a podzemné parkovanie. Celková podlažné plocha je 1500 m2.

Polyfunkčný komplex CASSOVAR s vlastným širokým rozsahom občianskej vybavenosti je vzdialený od historického jadra mesta 3 minúty peši a dopravne je priamo napojený na hlavné mestské okruhy a MHD. Kolaudácie BD je naplánovaná na 10/2009.

Podrobnejšie informácie o projekte: www.rezidenciacassovar.sk

Činnosť PeeMDe Global a.s.

 • Spracovanie urbanisticko- architektonickej koncepcie areálu CASSOVAR
 • Technická a ekonomická analýza investičného zámeru
 • Dokumentácia pre sanáciu pôvodného objektu
 • Enviromentálna dokumentácia – E.I.A.
 • Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt
 • Schvaľovací proces pre územné a stavebné povolenie
 • Autorský dozor
 • Kompletný projekt manažment
  • Vedenie projektu a výstavby
  • Technický a obchodný dozor
  • Supervizoring
 • Reklamná a marketingová činnosť
 • Realitná činnosť - predaj bytov
 • Spracovanie užívateľských projektov
 • Dodávka vybratých interiérov na kľúč
Kontakty
PeeMDe GLOBAL Email Kontakty