PeeMDe Global Management Cassovar
Kontakty

Činnosť > Management

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami v projektovej, inžinierskej, developerskej a stavebnej činnosti, znalosťami slovenského investičného prostredia a komplexným personálnym zázemím. Kombinácia týchto faktorov vytvára výborné predpoklady pre úspešne vedenie projektov.

Zabezpečujeme komplexné služby managmentu:

  • projekt management
  • management optimalizácie vlastníckych vzťahov
  • strategický management legislatívnych procesov prípravy investičných zámerov
  • management realizácie stavebného diela

Dotačný management

  • koncepčné a finančné posúdenie zámeru
  • feasibility study /FS/
  • analýza nákladov a výnosov /CBA/
  • žiadosti o podporu štrukturálnych fondov a iniciatív
Kontakty
PeeMDe GLOBAL Email Kontakty