PeeMDe Global Architektúra Cassovar
Kontakty

Činnosť > Architektúra, projektovanie a inžiniering

Náš tím pozostáva nielen zo skúsených manažérov a riadiacich odborníkov, ale viacerí členovia majú plnohodnotné skúsenosti, vzdelanie a osvedčenia v oblasti architektúry a stavebného projektovania. Váš investičný zámer vieme kompletne pripraviť aj po architektonickej, projektovej a procesnej stránke, čo zahŕňa najmä, ale nie len:

  • územno-technickú analýzu zámeru
  • predprojektovú prípravu
  • urbanistické a architektonické štúdie
  • dokumentáciu, potrebnú pre získanie povolení a realizáciu stavby
  • inžiniering pre zabezpečenie všetkých potrebných povolení
  • vedenie a vzájomná koordinácia projektovej a inžinierskej činnosti
  • autorský, technický ale aj ekonomický dozor projektu
Kontakty
PeeMDe GLOBAL Email Kontakty